GIỚI THIỆU DỰ ÁN CHO BẠN BÈ

Mã số :

Dự án : Nhà máy lọc dầu: Thiết bị trao đổi nhiệt

: 0 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)