en

Thẩm tra thiết kế

Đại Hưng cung cấp dịch vụ thẩm tra tài liệu thiết kế chi tiết các hạng mục cơ khí, đường ống, cụm thiết bị công nghệ cho khách hàng là những nhà thầu EPC, nhà thầu chế tạo. Đội ngũ thiết kế am hiểu tiêu chuẩn quốc tế, có kinh nghiệm tham gia thiết kế và thi công các công trình lớn trên biển (Offshore), trên đất liền (Onshore) sẽ đóng góp những ý kiến bổ ích cho khách hàng để mang lại chất lượng và hiệu quả kinh tế cho mỗi quá trình chế tạo sản phẩm.