en

Thiết kế đường ống

Đại Hưng chuyên thiết kế các hạng mục đường ống công nghệ và hệ thống phụ trợ, phân tích ứng suất đường ống cho các công trình nhà máy hóa chất và kho trạm với sự hỗ trợ của các phần mềm thiết kế đường ống chuyên dụng như PDMS, CADWorx, Solidworks, CAESAR II.

Nhóm thiết kế đường ống giàu kinh nghiệm cùng với thư viện hỗ trợ thiết kế phong phú đã tham gia thiết kế và thi công nhiều dự án lớn. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ nhất các yêu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp sản phẩm thiết kế hoàn chỉnh gồm:

  • Thiết kế hệ thống đường ống trên mô hình 3D,

  • Mặt bằng bố trí đường ống tổng thể

  • Báo cáo phân tích ứng suất đường ống,

  • Bản vẽ chế tạo gối đỡ ống,

  • Bóc tách vật tư đường ống,

  • Đặc tính van, ống và phụ kiện,

  • Bản vẽ hoàn công đường ống.