DAIHUNG Engineering Services


Thiết kế mô hình 3D

Chúng tôi phục vụ khách hàng dịch vụ thiết kế mô hình 3D từ những thiết bị riêng lẻ đến những hệ thống công nghệ phức tạp trên phần mềm 3D do khách hàng quy định.

Với hệ thống thiết bị hiện đại, tay nghề thực hiện cao sẽ cung cấp cho khách hàng sản phẩm mô hình 3D trong thời gian ngắn. Dịch vụ thiết kế mô hình 3D của Đại Hưng đã hỗ trợ đắc lực cho nhiều khách hàng trên thế giới trong quá trình giới thiệu sản phẩm, trình bày ý tưởng công nghệ,... với đối tác.Copyright © 2013 DAIHUNG Engineering