DAIHUNG Engineering Services


Phát triển thị trường

Chúng tôi hỗ trợ các nhà sản xuất, cung cấp thiết bị và hệ thống dây chuyền công nghệ trong quá trình  tiếp xúc, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường của họ tại Việt Nam. Sự am hiểu công nghệ và thị trường trong nước của chúng tôi đã giúp đỡ cho nhiều đối tác nước ngoài có mặt, tăng thị phần tại thị trường Việt Nam trong những năm qua.Copyright © 2013 DAIHUNG Engineering