DAIHUNG Engineering Services


Thiết bị áp lực

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế và chế tạo các thiết bị chịu áp ứng dụng rộng rãi trong nhà máy lọc dầu, hóa chất, kho trạm chứa LPG.. như bình tích khí (Air receiver), bình tách lỏng sơ bộ (Knock-out drums), thiết bị tách - lọc (Filter & Separator), bồn chứa LPG (LPG storage vessel) đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn ASME Sect VIII Div 1.

Các tài liệu thiết kế được trình bày một cách khoa học và rõ ràng, độ chính xác cao với sự hỗ trợ của các phần mềm thiết kế chuyên dụng vận hành bởi đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp. Các vật tư chế tạo thiết bị áp lực được lựa chọn dựa trên phân tích những yêu cầu kỹ thuật do khách hàng cung cấp và có xem xét đến tính kinh tế, sự sẵn có trên thị trường để tạo thuận lợi cho quá trình mua sắm, chế tạo và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Sản phẩm thiết kế được thực hiện và kiểm tra theo quy trình nghiêm ngặt, cung cấp đầy đủ thông số kỹ thuật phục vụ cho công tác mua sắm, gia công – chế tạo, kiểm tra và nghiệm thu.

  Copyright © 2013 DAIHUNG Engineering