en

Helix - Phòng xử lý nước giếng dầu
 • Helix - Phòng xử lý nước giếng dầu
 • Khách hàng
 • :
 • M-I SWACO
 • Địa điểm
 • :
 • Norway
 • Thời gian thực hiện
 • :
 • 2013
Mô tả dự án
Thiết kế mô hình và hệ thống đường ống cho cụm thiết bị xử lý nước xả và nước giếng dầu trên tàu khoan.
Các modun trong dự án:
 • Modun bể chứa và bơm bánh răng
 • Modun thiết bị MPC
 • Modun bể chứa chất thải rắn và cụm công nghệ xử lý RENA
 • Modun cyclone ly tâm tách dầu
 • Modun ly tâm EPCON CFU

Các dự án khác