en

Saxon - Hệ thống xử lý dung dịch khoan
 • Saxon - Hệ thống xử lý dung dịch khoan
 • Khách hàng
 • :
 • M-I SWACO
 • Địa điểm
 • :
 • Oman
 • Thời gian thực hiện
 • :
 • 2013
Mô tả dự án

Hệ thống bao gồm 14 modun xử lý, chứa và container văn phòng. Các modun được kết nối với nhau để vận hành xử lý dung dịch khoan bơm lên từ giếng khoan trên bờ đặt cạnh hệ thống.

Thiết kế các modun và container, bao gồm:

 • Modun cụm thiết bị sàng rung

 • Modun bể chứa chất thải rắn

 • Modun chứa máy ly tâm siêu tốc và bình tách khí/bùn

 • Modun cụm bể lắng xử lý

 • Modun bể chứa dung dịch cuối và ATC

 • Modun chứa dung dịch sau xử lý (5 modun)

 • Modun máy phát điện và máy nén khí

 • Modun hòa trộn hóa chất

 • Modun nhà kho chứa hóa chất

 • Container văn phòng

Bóc tách vật tư và xin báo giá chế tạo


Các dự án khác