en

Kencana - Hệ thống xử lý dung dịch khoan
 • Kencana - Hệ thống xử lý dung dịch khoan
 • Khách hàng
 • :
 • M-I SWACO
 • Địa điểm
 • :
 • South - East Asia
 • Thời gian thực hiện
 • :
 • 2009
Mô tả dự án
Thiết kế kỹ thuật và thiết kế chi tiết modun xử lý :
 • Kích thước của modun: 15.5 m (Dài)  x 4.5 m (Rộng)  x 7.0 m (Cao)
 • Khối lượng tịnh: 115 tấn
 • Đơn vị đăng kiểm: DNV
 • Danh mục thiết bị chính: 02 bộ máy ly tâm CD500, 04 bộ máy rung sàng, 01 bộ ly tâm tách khí CD1400, 02 bơm ly tâm trục đứng 5x6, cụm bể lắng xử lý, bể chứa dung dịch cuối, cụm tiếp nhận và phân phối bùn.
 • Kết cấu khung thép, cầu thang và sàn thao tác
 • Đường ống công nghệ

Các dự án khác