en

Hệ thống phụ trợ - Thiết bị trao đổi nhiệt
 • Hệ thống phụ trợ - Thiết bị trao đổi nhiệt
 • Khách hàng
 • :
 • PBEC
 • Địa điểm
 • :
 • Malaysia
 • Thời gian thực hiện
 • :
 • 2011
Mô tả dự án

1. Thiết bị gia nhiệt dầu nặng

 • Tiêu chuẩn thiết kế: ASME Sect.VIII, Div.1 Ed. 2010 / TEMA Cl. "R"

 • Kiểu cấu tạo: AES (Floating head) - U stamp

 • Áp suất thiết kế: Thân 18 / Bó ống 22 kG/cm2 G

 • Nhiệt độ thiết kế: Thân 320 / Bó ống 170 deg.C

 • Kích thước: Chiều dài 6.125 mm / Đường kính 1.090 mm

 • Số lượng: 02 bộ

2. Thiết bị làm mát dầu nặng

 • Tiêu chuẩn thiết kế: ASME Sect.VIII, Div.1 Ed. 2010 / TEMA Cl. "R"

 • Kiểu cấu tạo: AES (Floating head) - U stamp

 • Áp suất thiết kế: Thân 5.1 / Bó ống 18.9 kG/cm2 G

 • Nhiệt độ thiết kế: Thân 80 / Bó ống 160 deg.C

 • Kích thước: Chiều dài 6.280 mm / Đường kính 1.090 mm

 • Số lượng: 02 bộ


Các dự án khác