en

Nhà máy lọc dầu: Thiết bị trao đổi nhiệt
 • Nhà máy lọc dầu: Thiết bị trao đổi nhiệt
 • Khách hàng
 • :
 • AFSCo
 • Địa điểm
 • :
 • Asia
 • Thời gian thực hiện
 • :
 • 2009
Mô tả dự án

Thiết kế kỹ thuật và bóc tách khối lượng cho 22 bộ thiết bị trao đổi nhiệt:

 • 09 bộ trao đổi nhiệt bó ống kiểu "Floating head"

 • 06 bộ trao đổi nhiệt bó ống kiểu "Fixed tubesheet"

 • 05 bộ trao đổi nhiệt bó ống kiểu "U-tube"

 • 02 bộ trao đổi nhiệt bó ống kiểu "Kettle"


Các dự án khác