en

Cụm thiết bị gia nhiệt, làm mát và bình tách sơ bộ
 • Cụm thiết bị gia nhiệt, làm mát và bình tách sơ bộ
 • Khách hàng
 • :
 • VinaOffshore
 • Địa điểm
 • :
 • Việt Nam
 • Thời gian thực hiện
 • :
 • 2013
Mô tả dự án

 

1. Thiết bị gia nhiệt

 • Tiêu chuẩn thiết kế: ASME Sect.VIII, Div.1/API 660/TEMA Cl. "R"

 • Kiểu cấu tạo: BEM

 • Áp suất thiết kế: Thân 101 / Bó ống 131.3 kG/cm2 G

 • Nhiệt độ thiết kế: Thân 265 / Bó ống 121.1 deg.C

 • Kích thước: Chiều dài 4.000 mm / Đường kính 300 mm

2. Thiết bị làm mát

 • Tiêu chuẩn thiết kế: ASME Sect.VIII, Div.1/API 660/TEMA Cl. "R"

 • Kiểu cấu tạo: BEU

 • Áp suất thiết kế: Thân 131.3 / Bó ống 101 kG/cm2 G

 • Nhiệt độ thiết kế: Thân 121 / Bó ống 121 deg.C

 • Kích thước: Chiều dài 6.250 mm / Đường kính 580 mm

 • Số lượng: 02 bộ

3. Bình tách sơ bộ:

 • Tiêu chuẩn thiết kế: ASME Sect.VIII, Div.1 Edition 2010

 • Áp suất thiết kế: 131.3 kG/cm2 G

 • Nhiệt độ thiết kế: 121 deg.C

 • Kích thước: Chiều dài 3.600 mm / Đường kính 600 mm


Các dự án khác