en

Kho xăng dầu Liên Chiểu - Giai đoạn mở rộng
 • Kho xăng dầu Liên Chiểu - Giai đoạn mở rộng
 • Khách hàng
 • :
 • PVOil
 • Địa điểm
 • :
 • TP. Đà Nẵng, Việt Nam
 • Quy mô
 • :
 • 12.000 m3
 • Thời gian thực hiện
 • :
 • 2010
Mô tả dự án

Thiết kế chi tiết cụm thiết bị bể chứa:

- Cụm 02 bể chứa xăng:

 •  Tiêu chuẩn thiết kế: API 650 Edition 2008

 •  Đường kính x Chiều cao = 22.92 x 16.0 mét

 •  Kiểu mái bể: Mái vòm cố định và mái phao nổi bên trong

- 01 bể chứa nước cứu hỏa:

 •  Tiêu chuẩn thiết kế: API 650 Edition 2008

 •  Đường kính x Chiều cao = 9.54 x 7.6 mét

 •  Kiểu mái bể: Mái vòm cố định


Các dự án khác