en

Nhà máy ống thép Tiền Giang
 • Nhà máy ống thép Tiền Giang
 • Khách hàng
 • :
 • PVPipe
 • Địa điểm
 • :
 • Tiền Giang, Việt Nam
 • Quy mô
 • :
 • 100.000 tấn/năm
 • Thời gian thực hiện
 • :
 • 2010
Mô tả dự án

Thiết kế chi tiết cụm thiết bị chứa khí chịu áp và thẩm tra thiết kế cụm thiết bị động lực hệ thống phụ trợ.


Các dự án khác