en

C.U.D.D - Modun sàng rung
  • C.U.D.D - Modun sàng rung
  • Khách hàng
  • :
  • M-I SWACO
  • Thời gian thực hiện
  • :
  • 2013
Mô tả dự án

Dựng mô hình 3D, bóc tách khối lượng vật tư và báo giá chế tạo cho Modun.


Các dự án khác