en

COPC Cụm xử lý nước giếng dầu
 • COPC Cụm xử lý nước giếng dầu
 • Khách hàng
 • :
 • Hallonen
 • Địa điểm
 • :
 • China
 • Thời gian thực hiện
 • :
 • 2009
Mô tả dự án

Thiết kế chi tiết 02 modun của hệ thống xử lý nước giếng dầu

Modun 3x2 CFU 540:

 • Kích thước của modun: 8.0 m (Dài)  x 4.35 m (Rộng)  x 5.0 m (Cao)

 • Khối lượng tịnh: 55 tấn

Modun bồn xả thải:

 • Kích thước của modun: 4.05 m (Dài)  x 3.1 m (Rộng)  x 5.0 m (Cao)

 • Khối lượng tịnh: 12 tấn


Các dự án khác