en

Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Góp phần tạo nên một cuộc sống an toàn hơn, một thế giới bền vững hơn thông qua việc cung cấp dịch vụ thiết kế thiết bị công nghiệp hóa chất tối ưu cho khách hàng với chi phí cạnh tranh.

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ thiết kế công trình công nghiệp hóa chất và năng lượng có chất lượng hàng đầu Châu Á.

Giá trị cốt lõi

Trung thực: Chúng tôi xây dựng niềm tin với xã hội và đối tác thông qua việc tuân thủ một cách tự giác và đầy đủ luật định trong lĩnh vực kinh doanh cũng như lĩnh vực chuyên môn.

Đúng hạn: Sản phẩm không chỉ được hoàn thành với chất lượng tốt nhất mà còn được bàn giao cho khách hàng sớm hơn cam kết.

Chuyên nghiệp: Chúng tôi phát triển dựa trên đội ngũ nhân sự tài năng, giàu kinh nghiệm và thích ứng với môi trường văn hóa đa dạng trên thế giới.

Hiệu quả: Chúng tôi luôn nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thiết kế và chế tạo đến sự an toàn, hiệu suất hoạt động, chi phí đầu tư của khách hàng. Từ đó hình thành nên những tiêu chí cao nhất cho bản thân và cung cấp các sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng.