en

Trang thiết bị
  • Thiết kế đường ống: PDMS, CADWorx, CAESAR II

  • Thiết kế thiết bị áp lực: PVElite

  • Thiết kế bể chứa: TANK

  • Thiết kế kết cấu: STAAD Pro

  • Thiết kế mô hình và bản vẽ chế tạo: Solidworks, Auto CAD